Trường Sư phạm mở 3 ngành đào tạo đáp ứng chương trình phổ thông mới

Hai ngành mở mới là Tâm lý giáo dục và Khoa học tự nhiên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên tuyển 30 chỉ tiêu mỗi ngành.

Hiệu trưởng Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang cho biết, năm 2018 trường mở thêm 3 ngành đào tạo mới là Sư phạm Khoa học tự nhiên, Tâm lý học giáo dục và Quản lý giáo dục.

Theo khảo sát của trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đều có nhu cầu giáo viên dạy Khoa học tự nhiên. Đây là môn học lần đầu xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông, được tích hợp từ ba môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

“Từ trước đến nay, Việt Nam chưa đào tạo giáo viên Khoa học tự nhiên. Vì vậy, thí sinh đăng ký học ngành này sẽ có nhiều cơ hội tuyển dụng”, ông Quang nói.

 

Ở khóa học đầu tiên có tuyển sinh ngành Khoa học tự nhiên, Sư phạm Thái Nguyên chỉ lấy 30 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Ngoài ra, trường có chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có thể dạy được môn tích hợp.

Năm 2017, Bộ Giáo dục ra văn bản yêu cầu các trường phổ thông thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh. Trước mắt cán bộ, giáo viên bộ môn sẽ kiêm nhiệm công tác này. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý giáo dục, giáo viên ở thủ đô lo lắng vì chuyên môn tư vấn tâm lý không có.

“Nhận thấy sự cần thiết có một chương trình đào tạo bài bản dành cho cử nhân tâm lý giáo dục để sau khi ra trường đảm nhiệm công tác tư vấn tâm lý học đường, từ năm 2018 chúng tôi mở mã ngành mới Tâm lý học giáo dục với chương trình đào tạo Tâm lý học trường học, chỉ tiêu là 30”, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục (Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên) Nguyễn Thị Thanh Huyền nói.

Thời gian đào tạo cho toàn khóa học Tâm lý học giáo dục là 4 năm. Trong đó 2 năm đầu sinh viên sẽ học khối kiến thức giáo dục tổng quát và khoa học cơ bản. 2 năm cuối trường thiết kế đào tạo khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ. Các môn học chuyên sâu về tư vấn, tham vấn tâm lý trong giai đoạn này gồm: Kỹ năng tham vấn tâm lý; Tư vấn hướng nghiệp; Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ có khó khăn về tâm lý; Tâm lý học trẻ có nhu cầu đặc biệt; Chẩn đoán, đánh giá tâm lý… Phân chia trọng số giữa giờ lý thuyết và thực hành của các môn là 50/50.

“Mỗi môn học, sinh viên đều được thực tế chuyên môn tại các trường phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt để làm công tác tư vấn, hỗ trợ cho trẻ có khó khăn tâm lý”, bà Huyền nhấn mạnh.

Với ngành Quản lý giáo dục, lãnh đạo Sư phạm Thái Nguyên hứa hẹn, sinh viên ra trường có thể làm cán bộ quản trị giáo dục, tư vấn và hỗ trợ giáo dục trong các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, tổ chức giáo dục ngoài công lập, quốc tế.

Post Comment