Phân tích chi tiết dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2017 theo từng môn thi

Phân tích chi tiết dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2017 theo từng môn thi

Căn cứ theo số liệu chi tiết về điểm thi THPT quốc gia 2017 theo từng môn thi và từng mức điểm thí sinh có thể có điều chỉnh nguyện vọng phù hợp hơn cho mình.

Thí sinh chưa biết điểm tra cứu điểm thi tại đây.

Theo bảng thống kê của trường Đại học FPT năm nay phổ điểm thi chủ yếu dao động trong khoảng từ 4 - 6 điểm. Với lượng thì sinh đạt điểm 10 khá cao và lượng thí sinh bị điểm liệt giảm mạnh so với những năm trước. Trong đó, điểm 10 xuất hiện nhiều nhất ở môn hóa học (1.490 bài) và môn ít nhất là văn (1 bài). Tổng số điểm 10 của tất cả các môn là 4.178 bài.

Căn cứ vào bảng thống kê cho thấy GDCD là môn TS làm bài đạt kết quả tốt nhất, với mức điểm phổ biến nhất là từ 8 đến dưới 9 (172.143 bài thi); môn địa mức điểm phổ biến nhất là từ 6 đến dưới 7 (133.831 bài). Tiếp theo là vật lý, từ 5 đến dưới 6 có 80.295 bài. Các môn toán, văn, hóa, sinh đều có mức điểm phổ biến nhất là từ 4 đến dưới 5. Môn tiếng Anh kết quả thấp nhất, với mức điểm phổ biến nhất là từ 3 đến dưới 4 (214.457 bài).

Nếu xét theo khối thi (trên cơ sở các khối thi truyền thống) thì điểm khối A cao nhất, với 111.784 lượt TS đạt tổng điểm từ 20 điểm trở lên. Tuy nhiên, khối A chỉ có 3 lượt TS đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đó khối B có tới 10 lượt TS đạt 30 điểm/3 môn thi và 80.161 lượt TS đạt tổng điểm từ 20 (cho 3 môn thi) trở lên. Khối A1 từ mức tổng điểm 20 trở lên có 87.135 lượt TS, không TS nào 30 điểm nhưng từ dưới 30 đến 29 có 45 lượt TS.

Khối C có 77.972 lượt TS đạt điểm 20 trở lên. Không có TS nào điểm tuyệt đối cả 3 môn. Có 5 lượt TS đạt tổng từ 29 đến dưới 30 điểm. Khối D, từ mức tổng điểm 20 trở lên có 107.544 lượt TS. Có 52 lượt TS đạt từ 28 trở lên dưới 29. Với mức từ 19 đến dưới 20 điểm, số lượt TS đạt được như sau: khối A 28.072; khối A1 25.911; khối B 26.200; khối C 33.883; D1 là 37.453.

Xem thêmThứ trưởng Bùi Văn Ga: Học giỏi thực sự thi đạt điểm 10 là điều không có gì bất thường

Post Comment