Lưu ý quan trọng khi thay đổi nguyện vọng các trường công an, quân đội

Lưu ý quan trọng khi thay đổi nguyện vọng các trường công an, quân đội

Đối với các trường quân đội, thí sinh chỉ được phép thay đổi các tổ hợp xét tuyển, không được thay đổi ngành và trường. Với các trường công an, thí sinh có nhiều lựa chọn thay đổi hơn.

Thí sinh được phép thay đổi tổ hợp xét tuyển các trường quân đội

Ông Vũ Xuân Tiến, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, cho biết theo quy định tuyển sinh các trường quân đội, năm nay, khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển, thí sinh không được thay đổi các trường cũng như các ngành của trường thuộc khối quân đội.

Điều này là do yêu cầu sơ tuyển đối với từng ngành của các trường quân đội là khác nhau.

Tuy nhiên, đối với những trường tuyển sinh với nhiều tổ hợp thì trong quá trình thay đổi nguyện vọng, thí sinh có thể thay đổi tổ hợp xét tuyển của mình để tăng cơ hội trúng tuyển.

Một điểm mới của năm nay trong xét tuyển các trường quân đội là những điểm chuẩn trúng tuyển sẽ bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển ở những ngành, trường xét tuyển nhiều tổ hợp.

Năm ngoái, các trường quân đội chia chỉ tiêu cho từng tổ hợp nên điểm chuẩn của các tổ hợp sẽ khác nhau. Còn năm nay thì mức điểm chuẩn sẽ chung cho tất cả các tổ hợp.

Bên cạnh đó, theo quy định, năm nay, thí sinh có nguyện vọng vào các trường quân đội, công an sẽ phải đăng ký ở nguyện vọng 1. Vì vậy, ông Tiến lưu ý, những thí sinh đã sơ tuyển mà chưa đăng ký nguyện vọng các trường quân đội ở nguyện vọng 1 thì phải điều chỉnh nguyện vọng nếu như vẫn có nhu cầu vào các trường quân đội.

Ngoài ra, những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường quân đội nhưng chưa sơ tuyển cũng cần phải điều chỉnh lại để tránh mất cơ hội trúng tuyển vào các trường khác.

Các trường công an cho phép thay đổi ngành và trường trong khối

Cục Đào tạo, Bộ Công an cũng đã có hướng dẫn về việc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh đăng ký vào các trường công an.

Theo đó, thí sinh đạt sơ tuyển vào các trường công an và đã nộp hồ sơ xét tuyển về các trường công an vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Cụ thể:

- Trường hợp 1: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân, nếu không muốn xét tuyển vào trường công an nhân dân thì có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ra các trường ngoài ngành (điều chỉnh trường ngoài ngành thành nguyện vọng 1).

- Trường hợp 2: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các tổ hợp trong 1 trường. Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 của Học viện An ninh nhân dân sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp D01 của Học viện An ninh nhân dân.

- Trường hợp 3: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa ngành trong 1 trường đối với trường nhiều ngành. Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành An toàn thông tin (52480202) của Học viện An ninh nhân dân sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp A01 hoặc tổ hợp C03 hoặc tổ hợp D01 của ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện An ninh nhân dân.

- Trường hợp 4: Thí sinh đạt sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về trường công an nhân dân có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường trong khối các trường Công an nhân dân theo phân vùng tuyển sinh (Phía Bắc và Phía Nam).

Ví dụ: lúc đầu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh (52860100) của Học viện ANND sau khi có điểm, trong thời gian điều chỉnh thí sinh có thể chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển sang tổ hợp khác, ngành khác tại Học viện CSND, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

- Trường hợp 5: thí sinh đã đạt sơ tuyển vào các trường công an nhân dân đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Công an nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào trường trên Cổng thông tin hoặc đăng ký nhưng ở thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 2 trở đi. Nếu có nguyện vọng chính thức xét tuyển vào trường công an nhân dân thì phải tiến hành điều chỉnh, nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng 1.

Cục Đào tạo cũng hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng đối với khối các trường công an nhân dân. Theo đó, đối với các trường hợp 1 và 5, thí sinh thực hiện điều chỉnh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường hợp thí sinh muốn điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, các ngành và giữa các trường thuộc khối trường công an nhân dân thực hiện theo quy trình riêng.

Cụ thể, thí sinh khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an từ ngày 7-18/7 nộp đơn vị sơ tuyển, sau đó thực hiện điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ Công an cũng lưu ý, việc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh phải tuân thủ nguyên tắc nguyện vọng vào các trường công an phải ở thứ tự nguyện vọng 1 (bảng nguyện vọng của Bộ GD-ĐT). Nếu thí sinh không thực hiện quy trình điều chỉnh theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT thì nguyện vọng điều chỉnh nộp về trường công an nhân dân của thí sinh sẽ không được các trường chấp nhận, điều chỉnh.

Đối với chiến sỹ nghĩa vụ, nếu chỉ thi một tổ hợp môn thì chỉ được điều chỉnh ngành xét tuyển hoặc trường xét tuyển.

Theo quy định, việc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh sẽ tiến hành từ 15-23/7 tới đây.

Xem thêm: Thí sinh nên chọn nguyện vọng như thế nào cho phù hợp với điểm thi?

Post Comment