Chuyên đề Vecto (vấn đề 2)

Chuyên đề Vecto (vấn đề 2)

Tincarot.vn sưu tầm và gửi tới bạn đọc bộ tài liệu bao gồm lý thuyết, phân dạng chi tiết và bài tập trắc nghiệm về chủ đề vectơ. Nội dung tài liệu phân theo 4 vấn đề:

Vấn đề 1: Các định nghĩa của vectơ;

Vấn đề 2: Tổng – hiệu của hai vectơ;

Vấn đề 3: Tích của vectơ với một số;

Vấn đề 4: Hệ trục tọa độ.

Chúc các bạn ôn tập tốt!

Vấn đề 2: Tổng – hiệu của hai vectơ;

Post Comment