Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Bài thi mẫu đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Sáng 19/4, Đại học Quốc gia TP HCM công bố bài thi mẫu đánh giá năng lực lần đầu được sử dụng để xét tuyển vào các trường, khoa thành viên. Khác với cách tiếp cận của kỳ thi THPT quốc gia, bài thi này đánh giá học sinh qua khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Bài thi gồm 120 câu hỏi với thời gian làm 150 phút. Kết quả được xác định theo phương pháp trắc nghiệm hiện đại, thang điểm 1.200.

Post Comment